Kaplica w Gawłuszowicach

Adres:  Kliszów 6A

Zasięg działania: gmina Padew Narodowa i gmina Borowa. W związku z nowym mostem przez Wisłę — także miejscowości gminy Połaniec