Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy z ZUS

Forma, w jakiej zostanie wypłacony zasiłek pogrzebowy ZUS zależy od spokrewnienia osoby zlecającej pogrzeb ze zmarłą osobą, jak również statutu prawnego osoby zmarłej.

  • W przypadku, gdy osoba zmarła była rencistą lub emerytem, a osoba zlecająca pogrzeb była z nią spokrewniona w pierwszej linii (jako współmałżonek, dziecko, brat bądź siostra), zasiłek wypłacić może nasz zakład pogrzebowy (odejmując od niego należność za usługi pogrzebowe). Aby móc odebrać w takiej formie zasiłek pogrzebowy, należy do naszego zakładu dostarczyć: legitymację ZUS osoby zmarłej, akt zgonu oraz dowód osobisty osoby zlecającej usługi.
  • W sytuacji, gdy osoba zmarła była aktywna zawodowo (zatrudniona na umowę o pracę), opłaty za pogrzeb przekazać należy w gotówce. Po otrzymaniu faktury, razem z aktem zgonu oraz zaświadczeniem z zakładu, gdzie zmarła osoba pracowała, po zasiłek pogrzebowy należy udać się do jednostki ZUS płatnika faktury.
  • Gdy zmarła osoba pobierała rentę bądź emeryturę, ale osoba zlecająca pogrzeb nie była z nią spokrewniona w pierwszej linii, zasiłek pogrzebowy wypłaca ZUS. Uprzednio należy jednak za usługi pogrzebowe wnieść opłatę gotówką. Dopiero wtedy – z fakturą, aktem zgonu oraz legitymacją ZUS zmarłej osoby, można udać się do ubezpieczyciela.
  • Jeżeli KRUS lub Wojskowe Biuro Emerytalne wypłacały emeryturę lub rentę osobie zmarłej, bądź też gdy osoba zmarła przekazywała swoje składki na ubezpieczenie społeczne do KRUS, osoba zlecająca organizację pogrzebu z powyższych placówek otrzyma zwrot poniesionych wydatków.

kontakt telefoniczny

17 583 69 29
530 530 736

CAŁODOBOWO

SIEDZIBA

ul. Żeromskiego 15A
39-300 Mielec

obok Urzędu Skarbowego

FILIA

Chorzelów 376
39-331 Chorzelów

obok Cmentarza Parafialnego
DOM POGRZEBOWY NADZIEJA

Kompleksowa organizacja pogrzebów

OFERUJEMY:

  • przewóz zwłok (24h).
  • wypłatę zasiłku pogrzebowego z ZUS,
  • profesjonalne przygotowanie ciała do ceremonii pogrzebowych
  • spopielanie ciała zmarłej osoby (kremacja),
  • ekshumacje.